BIP Język polski Język angielski
2018.12.11
Rada Nadzorcza Spółki Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu
Pełne informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu dostępne na stronie www.msrgryfia.p l,  zakładka KARIERA    
Pełne informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu dostępne na stronie www.msrgryfia.p l,  zakładka KARIERA    
2018.10.09
Rozpoczęcie procesu produkcyjnego lodołamaczy
W ramach realizacji umowy zawartej we wrześniu 2017r., pomiędzy Morską Stocznią Remontową Gryfia S.A. a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wybudowanie czterech lodołamaczy, w tym trzech liniowych i jednego czołowego,  po zakończeniu etapu projektowania dokumentacji technicznej i przeprowadzeniu badań modelowych, w dniu 08.10.2018r., oficjalnie rozpoczęto proces produkcyjny budowy lodołamaczy.                 W obecności przedstawicieli Zamawiającego, Towarzystwa...
W ramach realizacji umowy zawartej we wrześniu 2017r., pomiędzy Morską Stocznią Remontową Gryfia S.A. a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wybudowanie czterech lodołamaczy, w tym trzech liniowych i jednego czołowego,  po zakończeniu etapu projektowania dokumentacji technicznej i przeprowadzeniu badań modelowych, w dniu 08.10.2018r., oficjalnie rozpoczęto proces produkcyjny budowy lodołamaczy.                 W obecności przedstawicieli Zamawiającego, Towarzystwa Klasyfikacyjnego PRS S.A. i  Zarządu Stoczni, pracownicy stoczni uruchomili proces cięcia blach przeznaczonych na pierwszą sekcję lodołamacza czołowego. Lodołamacz czołowy przeznaczony jest do rozbijania zatorów lodowych i wyłamywania rynien w pokrywie lodowej natomiast lodołamacze liniowe przeznaczone są do rozszerzania rynny wyłamanej przez lodołamacz czołowy a także jej wyłamywanie w obszarach niedostępnych dla lodołamaczy czołowych oraz do utrzymania drożności w rynnie. Nowe lodołamacze operować będą w rejonie dolnej Wisły, w obszarze odpowiedzialności RZGW Gdańsk.                 Zadanie budowy nowych lodołamaczy współfinansowane jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 i odbywa się w trybie „ Zaprojektuj i Wybuduj ”.
2018.09.24
Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego
Dnia 14 września br., Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. uzyskała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia do klauzuli poufne.
Dnia 14 września br., Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. uzyskała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia do klauzuli poufne.
2018.09.21
Komunikat
W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA w Szczecinie podjęła decyzję od odwołaniu Prezesa Zarządu, pana Marka Różalskiego. Jednocześnie Rada Nadzorcza oddelegowała do Zarządu Spółki pana Roberta Kowalskiego, powierzając mu pełnienie funkcji prezesa zarządu do czasu wyłonienia nowego prezesa przez organy spółki. Morska Stocznia Remontowa Gryfia podtrzymuje swoje zaangażowanie w realizację projektu budowy promu pasażersko-samochodowego dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Zarząd spółki będzie podejmował wszelkie...
W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA w Szczecinie podjęła decyzję od odwołaniu Prezesa Zarządu, pana Marka Różalskiego. Jednocześnie Rada Nadzorcza oddelegowała do Zarządu Spółki pana Roberta Kowalskiego, powierzając mu pełnienie funkcji prezesa zarządu do czasu wyłonienia nowego prezesa przez organy spółki. Morska Stocznia Remontowa Gryfia podtrzymuje swoje zaangażowanie w realizację projektu budowy promu pasażersko-samochodowego dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Zarząd spółki będzie podejmował wszelkie działania w celu zapewnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa, terminowej realizacji kluczowych projektów oraz zapewnienia dalszego rozwoju stoczni. Malgorzata Jacyna-Witt, Przewodnicząca Rady Nadzorczej.
2018.05.11
NAJWAŻNIEJSZA IMPREZA MORSKA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH ODBĘDZIE SIĘ W POLSCE
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że w dniach 13-15 czerwca 2018 r. w Szczecinie odbędą się Światowe Dni Morza, największe morskie święto Narodów Zjednoczonych. O wyborze Polski jako gospodarza tego prestiżowego, międzynarodowego wydarzenia zadecydowała Międzynarodowa Organizacja Morska (ang. International Maritime Organization, IMO), organizacja wyspecjalizowana ONZ. Jest to szczególnie istotne wyróżnienie, tym bardziej, że po raz pierwszy Światowe Dni Morza zostaną zorganizowane w państwie Europy...
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że w dniach 13-15 czerwca 2018 r. w Szczecinie odbędą się Światowe Dni Morza, największe morskie święto Narodów Zjednoczonych. O wyborze Polski jako gospodarza tego prestiżowego, międzynarodowego wydarzenia zadecydowała Międzynarodowa Organizacja Morska (ang. International Maritime Organization, IMO), organizacja wyspecjalizowana ONZ. Jest to szczególnie istotne wyróżnienie, tym bardziej, że po raz pierwszy Światowe Dni Morza zostaną zorganizowane w państwie Europy Środkowo-Wschodniej i państwie położonym nad Morzem Bałtyckim. Tematem wiodącym tegorocznych obchodów jest IMO 70: Nasze dziedzictwo – lepsza żegluga dla lepszej przyszłości (ang. IMO 70: Our Heritage – Better Shipping for a Better Future). Podczas wydarzenia zostaną poruszone kwestie dotyczące nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań dla żeglugi morskiej, bezpieczeństwa cyfrowego w żegludze, wyzwań stojących przed nowymi szlakami transportowymi oraz przyszłości rynku pracy w branży morskiej. Są to tematy aktualne w kontekście rozwoju międzynarodowego transportu morskiego, który pełni wiodącą rolę w handlu światowym – szacuje się, że ponad 80% towarów transportowanych jest drogą morską. Te kwestie odgrywają szczególnie istotne znaczenie dla Polski jako państwa o znaczącym potencjale gospodarki morskiej. Organizatorzy spodziewają się udziału w wydarzeniu ponad 800 gości krajowych i zagranicznych, w tym Sekretarza Generalnego i przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji Morskiej, oficjalnych delegacji rządowych oraz ministrów ds. morskich z całego świata, jak również przedstawicieli międzynarodowego biznesu i środowiska akademickiego oraz ekspertów zajmujących się szeroko rozumianą tematyką morską. Światowe Dni Morza 2018 obejmą nie tylko oficjalne obrady z udziałem ministrów ds. morskich oraz konferencję poświęconą tematyce morskiej, ale również szereg wydarzeń towarzyszących – wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych skierowanych do gości krajowych i zagranicznych oraz mieszkańców Szczecina. W 2018 r. przypada 70. rocznica powstania IMO, co wraz z 100. obchodami odzyskania przez Polskę niepodległości będzie stanowić doskonałą okazję do promocji wizerunku kraju za granicą poprzez organizację Światowych Dni Morza w Szczecinie. Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://worldmaritimedaypoland.org/pl/rejestracja/rejestracja.php    
2018.05.09
POSIDONIA 2018
W dniach 04.06-08.06.2018 roku odbędzie się kolejna edycja targów Posidonia 2018 w Grecji. Zapraszamy serdecznie do polskiego pawilonu narodowego. Stoisko 1.337/E. Do zobaczenia.!
W dniach 04.06-08.06.2018 roku odbędzie się kolejna edycja targów Posidonia 2018 w Grecji. Zapraszamy serdecznie do polskiego pawilonu narodowego. Stoisko 1.337/E. Do zobaczenia.!
2018.04.24
Światowe Dni Morza 2018
http://worldmaritimedaypoland.org                 Oficjalny hasztag:  #PolskaMorska                                                                                                                  ...
http://worldmaritimedaypoland.org                 Oficjalny hasztag:  #PolskaMorska                                                                                                                                      
2018.04.17
Odbyły się próby modelowe lodołamaczy
Morska Stocznia Remontowa ”Gryfia” S.A. realizuje projekt budowy czterech lodołamaczy dla Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie, RZGW Gdańsk. Aktualnie na zlecenie  stoczni  prowadzone są badania modelowe dwóch prototypowych jednostek – lodołamacz rzeczny liniowy oraz lodołamacz rzeczny czołowy. W  ramach badań modelowych lodołamaczy integralną ich częścią są próby na tzw. basenie lodowym gdzie symulowane są rzeczywiste warunki lodowe w jakich przyjdzie pracować nowym jednostkom.Badania te służą do potwierdzenia...
Morska Stocznia Remontowa ”Gryfia” S.A. realizuje projekt budowy czterech lodołamaczy dla Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie, RZGW Gdańsk. Aktualnie na zlecenie  stoczni  prowadzone są badania modelowe dwóch prototypowych jednostek – lodołamacz rzeczny liniowy oraz lodołamacz rzeczny czołowy. W  ramach badań modelowych lodołamaczy integralną ich częścią są próby na tzw. basenie lodowym gdzie symulowane są rzeczywiste warunki lodowe w jakich przyjdzie pracować nowym jednostkom.Badania te służą do potwierdzenia lub optymalizacji wymaganych dla danej jednostki parametrów takich jak właściwości manewrowe, sprawdzenie poprawności doboru  układów napędowych czy też kształtu kadłuba w  zależności od typu jednostki i charakterystyki jej przyszłej eksploatacji. Polegają na wykonaniu zdalnie sterowanych modeli kadłubów jednostek w odpowiedniej skali i wykonaniu prób w basenie gdzie symulowane są w odpowiedniej skali, rzeczywiste warunki eksploatacji.Próby zostały przeprowadzone w basenie modelowym HSVA w Hamburgu.
2018.01.12
Początek roku to czas remontu promów
Miesiąc styczeń i luty to czas remontu promów w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. W największym doku stoczni nr 5 trwa obecnie remont promu Baltivia, polskiego armatora Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. Jednostka przechodzi remont roczny dokowy. Kolejna jednostka, która trafi do stoczni w tym miesiącu pływa pod marką Unity Line. Prom Polonia, kursuje na co dzień na trasie Świnoujście – Ystad. Jest to jeden z najnowocześniejszych promów pływających po Bałtyku. W stoczni prom spodziewany jest w przyszłym tygodniu. Miesiąc później do...
Miesiąc styczeń i luty to czas remontu promów w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. W największym doku stoczni nr 5 trwa obecnie remont promu Baltivia, polskiego armatora Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. Jednostka przechodzi remont roczny dokowy. Kolejna jednostka, która trafi do stoczni w tym miesiącu pływa pod marką Unity Line. Prom Polonia, kursuje na co dzień na trasie Świnoujście – Ystad. Jest to jeden z najnowocześniejszych promów pływających po Bałtyku. W stoczni prom spodziewany jest w przyszłym tygodniu. Miesiąc później do stoczni trafi prom Skania należący do tego samego właściciela Polskiej Żeglugi Morskiej.  Prom pływa naprzemian z promem Polonia. Obie jednostki przejdą remont dokowy pośredni. W 2017 roku w zakładzie w Szczecinie i Świnoujściu remont przeszło łącznie 12 jednostek o charakterze pasażerskim. Remont tego typu jednostek w Stoczni Gryfia utrzymuje się na stałym poziomie od 2015 roku.  Stanowi to dla stoczni dowód zaufania oraz wysokiej jakości świadczonych usług.  
2018.01.11
Trwa remont rosyjskich jednostek
W Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A., trwa remont pierwszej jednostki z rynku rosyjskiego. ”Yamal Krechet” to kontenerowiec o dł. 153 m i szerokości 23 m. Jednostka przejdzie remont dokowy, planowany termin remontu 25 dni. Remont drugiej jednostki rozpocznie się w przyszłym tygodniu, ok. 19 stycznia. Druga jednostka to ”Noviy Svet” chłodniowiec o dł. 124 m i szerokości 19 m. Planowany termin remontu potrwa ok. 20 dni. W obu przypadkach  nadzór techniczny nad statkami oraz morskimi urządzeniami prowadzi Rosyjski Morski Rejestr...
W Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A., trwa remont pierwszej jednostki z rynku rosyjskiego. ”Yamal Krechet” to kontenerowiec o dł. 153 m i szerokości 23 m. Jednostka przejdzie remont dokowy, planowany termin remontu 25 dni. Remont drugiej jednostki rozpocznie się w przyszłym tygodniu, ok. 19 stycznia. Druga jednostka to ”Noviy Svet” chłodniowiec o dł. 124 m i szerokości 19 m. Planowany termin remontu potrwa ok. 20 dni. W obu przypadkach  nadzór techniczny nad statkami oraz morskimi urządzeniami prowadzi Rosyjski Morski Rejestr Statków.
2017.10.16
Projekt kontraktowy z PŻB podpisany
16 października Morska Stocznia Remontowa Gryfia przekazała Polskiej Żegludze Bałtyckiej projekt kontraktowy promu pasażersko-samochodowego B 145-I/1. Jednocześnie strony podpisały zlecenie na wykonanie projektu technicznego jednostki.  Przygotowanie projektu kontraktowego stanowiło jeden z pierwszych etapów realizacji podpisanego w marcu br. kontraktu, który został zawarty w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Prom będzie miał długość 202,4 m i szerokość 30,8 m. Przy zanurzeniu projektowym (6,3 m) będzie osiągał prędkość 18...
16 października Morska Stocznia Remontowa Gryfia przekazała Polskiej Żegludze Bałtyckiej projekt kontraktowy promu pasażersko-samochodowego B 145-I/1. Jednocześnie strony podpisały zlecenie na wykonanie projektu technicznego jednostki.  Przygotowanie projektu kontraktowego stanowiło jeden z pierwszych etapów realizacji podpisanego w marcu br. kontraktu, który został zawarty w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Prom będzie miał długość 202,4 m i szerokość 30,8 m. Przy zanurzeniu projektowym (6,3 m) będzie osiągał prędkość 18 węzłów. Nowa jednostka pomieści na swoim pokładzie siedemdziesięcioosobową załogę oraz 400 pasażerów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom będzie jednostką nowoczesną, spełniającą wysokie normy ekologiczne. Ro-Pax zostanie wyposażony w napęd spalinowo-elektryczny, a głównym paliwem wykorzystywanym przez prom będzie ciekły gaz naturalny (LNG).  Prom będzie przystosowany do bunkrowania go z wykorzystaniem infrastruktury terminalu LNG w Świnoujściu oraz portu Ystad.
2017.09.29
Stocznia Gryfia z umową na budowę lodołamaczy dla RZGW w Gdańsk
      W dniu dzisiejszym Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A., podpisała oficjalnie umowę na budowę czterech lodołamaczy dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Budowa lodołamaczy zostanie dofinansowana w wysokości 85% ze środków Funduszu Spójności w ramachProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Termin realizacji zamówienia został wyznaczony na IV kwartał 2021 r. Jednostki zostaną zbudowane w zakładzie w Szczecinie. Nadzór nad budową pełnić będzie Polski Rejestr Statków....
      W dniu dzisiejszym Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A., podpisała oficjalnie umowę na budowę czterech lodołamaczy dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Budowa lodołamaczy zostanie dofinansowana w wysokości 85% ze środków Funduszu Spójności w ramachProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Termin realizacji zamówienia został wyznaczony na IV kwartał 2021 r. Jednostki zostaną zbudowane w zakładzie w Szczecinie. Nadzór nad budową pełnić będzie Polski Rejestr Statków. Jest to kolejna seria lodołamaczy, które buduje MSR Gryfia. W 2014r., podobne dwie jednostki: Stanisław i Andrzej zostały przekazane RZGW Szczecin. Obecnie RZGW Gdańsk dysponuje pięcioma lodołamaczami – Foką, Żbikiem, Tygrysem, Orką i Rekinem, które mają od 24 do 31 lat. Budowa czterech nowych jednostek stanowi część programu odnowienia flotylli lodołamaczy w całej Polsce.
2017.09.04
Montaż systemów balastowych
Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A., zakończyła montaż systemów do czyszczenia wód balstowych. Są to pierwsze zlecenia, które stocznia otrzymała dla stałego klienta firmy – firmy KESS, właściciela floty samochodowców. Pierwszy ze statków Main Highway przeszedł montaż w stoczni w lipcu, drugi Neckar Highway w sierpniu. Obie jednostki mają prawie 100 m długości i 19,6 m szerokości. Dzięki niewielkiemu zanurzeniu są przystosowane do korzystania z mniejszych portów. Montaż systemów  wynika z konwencji o kontroli i...
Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A., zakończyła montaż systemów do czyszczenia wód balstowych. Są to pierwsze zlecenia, które stocznia otrzymała dla stałego klienta firmy – firmy KESS, właściciela floty samochodowców. Pierwszy ze statków Main Highway przeszedł montaż w stoczni w lipcu, drugi Neckar Highway w sierpniu. Obie jednostki mają prawie 100 m długości i 19,6 m szerokości. Dzięki niewielkiemu zanurzeniu są przystosowane do korzystania z mniejszych portów. Montaż systemów  wynika z konwencji o kontroli i postępowaniu z wodami balastowymi. Oznacza to, że wszystkie statki morskie zobowiązane będą do utylizowania wód balastowych przy użyciu specjalnych systemów. Armatorzy decydują się więc na montaż sprzętu na swoich statkach, aby spełniać wymogi konwencji niezwłocznie po jej wejściu w życie.
2017.07.05
Prom Cracovia w doku stoczni MSR Gryfia
2 czerwca w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A., rozpoczął się remont promu „Cracovia”  (poprzednio „Drujba”), kupionego przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A., od armatora bułgarskiego. Armator od wielu lat prowadzi remonty swoich jednostek w Szczecinie.  Prom ma 180 m długości i 24,3 m szerokości. Po remoncie „Cracovia” będzie mogła zabrać na pokład ok. 124 samochody osobowe i 64 ciężarowe  oraz 650 pasażerów. Eksploatowana będzie na linii Świnoujście – Ystad. „Cracovia” będzie trzecim...
2 czerwca w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A., rozpoczął się remont promu „Cracovia”  (poprzednio „Drujba”), kupionego przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A., od armatora bułgarskiego. Armator od wielu lat prowadzi remonty swoich jednostek w Szczecinie.  Prom ma 180 m długości i 24,3 m szerokości. Po remoncie „Cracovia” będzie mogła zabrać na pokład ok. 124 samochody osobowe i 64 ciężarowe  oraz 650 pasażerów. Eksploatowana będzie na linii Świnoujście – Ystad. „Cracovia” będzie trzecim promem PŻB S.A. pływającym na tej linii i dołączy do eksploatowanych obecnie „Mazovii” oraz „Baltivii”. Zakup promu stanowi element  szerszej strategii realizowanej przez PŻB, która polega na rozbudowie floty. Największą inwestycją realizowaną w ramach strategii  jest budowa zupełnie nowej jednostki, której wykonawcą jest Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.   Obecnie trwają na „Cracovii” prace wskazane  przez klasyfikatora (Polski Rejestr Statków) oraz w strefie przestrzeni publicznej. Prom „Cracovia”, podobnie jak jednostka „Mazovia”, będzie charakteryzować się specjalną grafiką na dziobie. Jednostka jest obecnie zadokowana w doku nr 5, należącym do MSR Gryfia w Szczecinie.
2017.07.04
Puck i Isa, kolejne masowce w stoczni Gryfia
Przy nabrzeżu stoczni Gryfia w Szczecinie cumują dwie jednostki należące do szczecińskiego armatora Polskiej Żeglugi Morskiej. Puck i Isa to masowce, które przejdą remont dokowy w największym doku stoczni, doku nr 5. Łącznie w 2017 roku w dokach stoczni zostało wyremontowanych 10 jednostek szczecińskiego armatora.    
Przy nabrzeżu stoczni Gryfia w Szczecinie cumują dwie jednostki należące do szczecińskiego armatora Polskiej Żeglugi Morskiej. Puck i Isa to masowce, które przejdą remont dokowy w największym doku stoczni, doku nr 5. Łącznie w 2017 roku w dokach stoczni zostało wyremontowanych 10 jednostek szczecińskiego armatora.    
2017.07.04
Aragonith kolejny chemikaliowiec w Gryfii
Unibaltic to szczeciński armator z flotą 10 jednostek, w tym 8 chemikaliowców. Obecnie trwa remont dokowy chemikaliowca Aragonith w doku nr 3 Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. Firma Unibaltic od lat powierza nam remonty swoich jednostek. Jest to dla nas dowód zaufania i świadczy o doskonałej współpracy. Ostatni remont dla Unibalticu robiliśmy w czerwcu 2016 roku jednostki Thopas. Głównym profilem działalności firmy jest transport morski produktów płynnych oraz masowych między portami europejskimi.
Unibaltic to szczeciński armator z flotą 10 jednostek, w tym 8 chemikaliowców. Obecnie trwa remont dokowy chemikaliowca Aragonith w doku nr 3 Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. Firma Unibaltic od lat powierza nam remonty swoich jednostek. Jest to dla nas dowód zaufania i świadczy o doskonałej współpracy. Ostatni remont dla Unibalticu robiliśmy w czerwcu 2016 roku jednostki Thopas. Głównym profilem działalności firmy jest transport morski produktów płynnych oraz masowych między portami europejskimi.
2017.07.03
Lodołamacze przed sezonem
W miesięcy czerwcu odbył się przegląd doraźny kadłubów lodołamaczy po przeprowadzonej zimą akcji lodołamania. Przegląd przeszło pięć jednostek należących do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zamawiający wymagał, aby zakres prac został wykonany na 5 lodołamaczach został przeprowadzony w ciągu  30 dni od daty podpisania umowy. Ze względu na wymiary jednostek możliwe było zadokowanie ich równocześnie. Zakres prac obejmował: oględziny poszycia kadłuba, przegląd płetwy steru i śruby napędowej i...
W miesięcy czerwcu odbył się przegląd doraźny kadłubów lodołamaczy po przeprowadzonej zimą akcji lodołamania. Przegląd przeszło pięć jednostek należących do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zamawiający wymagał, aby zakres prac został wykonany na 5 lodołamaczach został przeprowadzony w ciągu  30 dni od daty podpisania umowy. Ze względu na wymiary jednostek możliwe było zadokowanie ich równocześnie. Zakres prac obejmował: oględziny poszycia kadłuba, przegląd płetwy steru i śruby napędowej i uszczelnienia przyśrubowego, wykonanie pomiarów luzów w łożyskach zestawu sterowego i opadu wału śrubowego oraz uzupełnienie ubytków farby na poszyciu kadłuba.
2017.06.26
MSR Gryfia położyła stępkę pod budowę promu dla PŻB
23 czerwca na pochylni Wulkan Nowy w Szczecińskim Parku Przemysłowym odbyło się położenie stępki pod budowę promu pasażersko-samochodowego (ro-pax), który powstanie w Szczecinie dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Prom wybuduje Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. Na pochylni Wulkan Nowy na terenie Szczecińskiego Parku Przemysłowego od ceremonii położenia stępki oficjalnie rozpoczęła się budowa promu pasażersko-samochodowego dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Za budowę jednostki o numerze B 145-I/01 odpowiada Morska Stocznia Remontowa Gryfia. Prom będzie...
23 czerwca na pochylni Wulkan Nowy w Szczecińskim Parku Przemysłowym odbyło się położenie stępki pod budowę promu pasażersko-samochodowego (ro-pax), który powstanie w Szczecinie dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Prom wybuduje Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. Na pochylni Wulkan Nowy na terenie Szczecińskiego Parku Przemysłowego od ceremonii położenia stępki oficjalnie rozpoczęła się budowa promu pasażersko-samochodowego dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Za budowę jednostki o numerze B 145-I/01 odpowiada Morska Stocznia Remontowa Gryfia. Prom będzie miał długość 202,4 m i szerokość 30,8 m. Przy zanurzeniu projektowym (6,3 m) będzie osiągał prędkość 18 węzłów. Nowa jednostka pomieści na swoim pokładzie siedemdziesięcioosobową załogę oraz 400 pasażerów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom będzie jednostką nowoczesną, spełniającą wysokie normy ekologiczne. Ro-Pax zostanie wyposażony w napęd spalinowo-elektryczny, a głównym paliwem wykorzystywanym przez prom będzie ciekły gaz naturalny (LNG).  Prom będzie przystosowany do bunkrowania go z wykorzystaniem infrastruktury terminalu LNG w Świnoujściu oraz portu Ystad.  Głównymi projektantami jednostki są Piotr Żelazek i Marek Nowak z biura Westcon Design. W późniejszych etapach realizacji projektu przewidziany jest udział kilku renomowanych, polskich biur projektowych.  Zgodnie z przyjętym harmonogramem pierwsze prace związane z budową sekcji Stocznia rozpocznie na przełomie 2017 i 2018 r. Następnie w czerwcu 2018 r. ruszą prace na pochylni. Wodowanie jednostki planowane jest na rok 2019, a przekazanie armatorowi – na rok 2020.  Prezes Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, Marek Różalski podkreślił symboliczne znaczenie położenia stępki. Ta piękna, morska tradycja stanowi bardzo ważny moment w procesie budowy statków – dzień położenia stępki oznacza formalny początek budowy, do którego przepisy i konwencje odnoszą towarzystwa klasyfikacyjne. Budowa promu dla PŻB jest jednym z kluczowych elementów rządowego Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którego celem jest przesunięcie polskich stoczni w kierunku budowy większych, wysoce specjalistycznych jednostek oraz jednoczesne podniesienie konkurencyjności krajowych operatorów promowych.    
2017.05.26
Nor-Shipping 2017
W dniach 30.05-02.06.2017 roku odbędzie się kolejna edycja targów  Nor - Shipping 2017 w Norwegii. Nie może nas i Państwa tam zabraknać. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska D06-21. Do zobaczenia !
W dniach 30.05-02.06.2017 roku odbędzie się kolejna edycja targów  Nor - Shipping 2017 w Norwegii. Nie może nas i Państwa tam zabraknać. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska D06-21. Do zobaczenia !
2017.05.12
Trzeci prom typu „Karsibór”, przejdzie remont siłowni okrętowej w MSR GRYFIA
Trzeci prom typu „Karsibór”, przejdzie remont siłowni okrętowej w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. W dniu wczorajszym ( 11.05.2017 ) oficjalnie podpisano umowę pomiędzy armatorem Żeglugą Świnoujską a Morską Stocznią Remontową „Gryfia”. Głównym celem remontu jednostki jest zamontowanie nowych napędów, które będą nowoczesne,  mniej awaryjne oraz  wygenerują oszczędności na paliwie. W poprzednich latach stocznia Gryfia wykonała  podobny remont na jednostkach Karsibór I ( 2015 r. ) oraz...
Trzeci prom typu „Karsibór”, przejdzie remont siłowni okrętowej w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. W dniu wczorajszym ( 11.05.2017 ) oficjalnie podpisano umowę pomiędzy armatorem Żeglugą Świnoujską a Morską Stocznią Remontową „Gryfia”. Głównym celem remontu jednostki jest zamontowanie nowych napędów, które będą nowoczesne,  mniej awaryjne oraz  wygenerują oszczędności na paliwie. W poprzednich latach stocznia Gryfia wykonała  podobny remont na jednostkach Karsibór I ( 2015 r. ) oraz Karsibór II  ( 2012 /2013 ). Jednostka trafi na remont po sezonie letnim. Termin zakończenia prac, luty  przyszłego roku.