BIP Język polski Język angielski
Skład Rady Nadzorczej
Udostępniono dnia: 2016.11.16

 Skład Rady Nadzorczej:

 

1. Robert Kowalski - Przewodniczący RN

2. Małgorzata Jacyna-Witt - V-ce Przewodniczący RN

3. Janusz Jagielski Sekretarz RN

4. Mateusz Filipp

5. Bronisław Sienkiewicz

6. Kazimierz Ziółkowski