65 lat
BIP Język polski Język angielski
Kapitał
Udostępniono dnia: 2014.06.26

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów złotych) i dzieli się na 5.100.000 (słownie: pięć milionów sto tysięcy akcji) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od A 000000001 do A 003100000 oraz akcje serii B o numerach od B 000000001 do B 002000000.
  2. Akcje serii A zostały pokryte funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia” w wyniku jego komercjalizacji.
  3. Akcje serii B zostały wydane dotychczasowym akcjonariuszom MSR w zamian za akcje MSR w wyniku Połączenia zgodnie z przepisami Tytułu IV, Działu I Kodeksu Spółek Handlowych i pokryte wkładem w postaci majątku przejmowanej MSR.
  4. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.