BIP Język polski Język angielski

Skład Rady Nadzorczej:

1. Małgorzata Jacyna-Witt - Przewodnicząca RN

2. Robert Kowalski - V-ce Przewodniczący RN ( delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki )

3. Janusz Jagielski - Sekretarz RN

4. Mateusz Filipp - Członek RN

5. Bronisław Sienkiewicz - Członek RN

6. Kazimierz Ziółkowski - Członek RN