65 lat
BIP Język polski Język angielski

Skład Rady Nadzorczej:

1. Robert Kowalski Przewodniczący RN

2. Małgorzata Jacyna-Witt - V-ce Przewodniczący RN

3. Janusz Jagielski Sekretarz RN

4. Maciej Manicki

5. Bronisław Sienkiewicz

6. Kazimierz Ziółkowski