BIP Język polski Język angielski

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. to nowa jakość usług zorientowanych na klienta, świadczonych w zakresie wykonywania kompleksowych remontów, przebudów oraz budowy statków i specjalistycznych konstrukcji offshore.

Świadoma, że potrzeby i oczekiwania klienta są podstawowym warunkiem sukcesu rynkowego, organizacja deklaruje stałe podnoszenie jakości świadczonych usług i prowadzonej działalności produkcyjnej poprzez sprawne i efektywne zarządzanie, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, przepisy instytucji klasyfikacyjnych, a w szczególności wymagania Klientów.

Prawidłowa realizacja procesu usługowego zagwarantowana jest poprzez ciągłe doskonalenie wdrożonego w organizacji Systemu Zarządzania Jakością opartego na normach PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 3834-2, OHSAS 18001, PN-EN ISO/IEC 17025, AQAP 2110, w tym także poprzez jednoznaczne określenie kompetencji i uprawnień personelu zarządzającego i operacyjnego zaangażowanego w realizację celów organizacji.


Posiadane certyfikaty:

 1. Certyfikat Nr NC-2744 
  Wydany  przez Polski Rejestr Statków oparty na normie PN-EN ISO 9001:2015 i OHSAS 18001:2007 w zakresie "produkcja i naprawa statków i konstrukcji pływających, produkcja konstrukcji metalowych i ich części w tym offshore"
 2. Certyfikat Nr NC-2744/1
  Wydany przez Polski Rejestr Statków oparty na normie PN-EN ISO 3834-2:2007 w zakresie "produkcja i naprawa statków i konstrukcji pływajacych, produkcja konstrukcji metalowych i ich części w tym offshore"
 3. Certyfikat Nr 562/S/2018
  Wydany  przez Centrum Certyfikacji Jakości oparty na normie ISO 9001:2015  w zakresie "produkcja i naprawa statków i konstrukcji pływających, produkcja konstrukcji metalowych i ich części w tym offshore"
 4. Certyfikat Nr 562/A/2018
  Wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości  potwierdzający, że system zarządzania jakością  wdrożony w organizacji spełnia wymagania publikacji AQAP 2110. Zakres certyfikacji: „Projektowanie,remonty i przebudowy statków”.
 5. Certyfikat Nr AB 1068
  Wydany przez Polskie Centrum Akredytacji oparty na normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 1068. ( Pełna wersja akredytacji dostępna pod linkiem  (Nr AB 1068 )