BIP Język polski Język angielski

Stocznia nastawiona jest na efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa z pożytkiem dla Klientów i Załogi. Obowiązująca w stoczni Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania stanowi zespól zmierzeń i działań dotyczących jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

 

Naszym celem jest osiągnięcie trwałego sukcesu na rynku i zdobycie ugruntowanej pozycji rzetelnego i preferowanego partnera na rynku krajowym i zagranicznym. Dla osiągnięcia celu w tym zakresie dążymy do ciągłego doskonalenia technologii, infrastruktury i kompetencji personelu. Uważnie obserwujemy trendy rozwoju rynku i dostosowujemy do nich swój pakiet usług, poprawiamy komfort, warunki i bezpieczeństwo pracy zatrudnionej załodze i podwykonawcom, budujemy stabilny, dobrze zmotywowany, kompetentny zespół pracowników gotowych do podnoszenia kwalifikacji i podejmowania nowych trudnych wyzwań.

Wysiłek wszystkich pracowników jest warunkiem osiągnięcia pełnego sukcesu i spełnienia założeń niniejszej polityki. Dlatego zobowiązuje się każdego pracownika i podwykonawcę do bezwzględnego przestrzegania powyższych ustaleń. Jakość świadczonych przez nas usług potwierdzają przyznane certyfikaty.