Kierownictwo

Zarząd

Prezes Zarządu
Krzysztof Zaremba

Członek Zarządu ds. Handlowych
Amarendra Roy

Rada Nadzorcza

Alicja Węgrzyn, Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Tomasz Wendt, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Stryjewski, Sekretarz Rady Nadzorczej
Bronisław Sienkiewicz
Kazimierz Ziółkowski