Certyfikaty

Zdobycie i utrzymanie ugruntowanej pozycji rynkowej przez Morską Stocznię Remontową Gryfia S.A. wymaga ciągłego doskonalenia oraz gwarancji najwyższej jakości, prowadzonej przez nas działalności produkcyjnej. Wysokie standardy pracy i wdrażanie nowoczesnych technologii pozwalają nam zagwarantować deklarowaną jakość, oczekiwaną przez naszych klientów. Potwierdzają to obowiązujące w stoczni certyfikaty.

 

Posiadane certyfikaty:

 1. Cert. Nr NC-2744.
  Normy: PN-EN ISO 9001:2015 i OHSAS 18001:2007. Zakres: Produkcja i naprawa statków i konstrukcji pływających, produkcja konstrukcji metalowych i ich części w tym offshore. Jednostka certyfikacyjna: Polski Rejestr Statków S.A.

 2. Cert. Nr NC-2744/1.
  Norma: PN-EN ISO 3834-2:2007. Zakres: Produkcja i naprawa statków i konstrukcji pływajacych, produkcja konstrukcji metalowych i ich części w tym offshore. Jednostka certyfikacyjna: Polski Rejestr Statków S.A.

 3. Cert. Nr 562/S/2018 ISO 9001:2015.
  Zakres: Produkcja i naprawa statków i konstrukcji pływających, produkcja konstrukcji metalowych i ich części w tym offshore. Jednostka certyfikacyjna: Centrum Certyfikacji Jakości.

 4. Cert. Nr 562/A/2018.
  Publikacja: AQAP 2110. Zakres: Projektowanie, remonty i przebudowy statków. Jednostka certyfikacyjna: Centrum Certyfikacji Jakości.

 5. Cert. Nr AB 1068 PN-EN ISO/IEC 17025:2018.
  Akredytowaną działalność określa Zakres Akredytacji Nr AB 1068 do pobrania łącznie z certyfikatem. Jednostka akredytacyjna: Polskie Centrum Akredytacji.

 6. Cert. Nr 1463-CPR-005.
  Norma: PN-EN 1090-1 + A1:2012. Zakres: Wytwarzanie stalowych konstrukcji spawanych i elementów pomocniczych w klasie EXC3. Oznakowanie CE wg ZA.3.4 (Metoda 3 a). Przeznaczenie wyrobów: budownictwo energetyczne. Jednostka certyfikacyjna: Polski Rejestr Statków S.A..